Vrijwel iedere boom die in een verstedelijkte omgeving geworteld is zal vroeg of laat gesnoeid dienen te worden. Er kunnen bijvoorbeeld  onveilige situaties ontstaan of er sprake kan zijn van overlast. Een boom snoeien maakt echter wonden en kan bovendien gevaarlijk zijn of schade veroorzaken. Professioneel bomen snoeien is een vereiste om ervoor te zorgen dat u het gewenste resultaat verkrijgt. Op die manier kunt u nog jaren van de boom blijven genieten!

Voordat we starten met snoeien leggen we op basis van een visuele boominspectie een aantal opties aan u voor. We kijken niet alleen naar wat het gewenste (zichtbare) eindresultaat is, maar ook naar de specifieke eigenschappen van de boomsoort (in hoeverre deze snoei goed verdraagt bijv.). Verder ook naar de algehele conditie van de boom, de levensfase van de boom (jong, volwassen of veteraan) en de standplaats. Op deze manier kunnen we zowel een goed resultaat als een gepaste offerte leveren.

SNOEI VAN VOLWASSEN BOMEN

In geval van snoei van volwassen bomen in tuinen wordt meestal gekozen voor onderhoudssnoei. Dat is meestal een combinatie van snoeitechnieken zoals uitlichten, innemen en uitdunnen. Tijdens de snoei worden dan ook probleemtakken (kruisende- en te zware takken, plakoksels) en dood hout verwijderd of ingekort. Daardoor ontstaat een veiligere situatie en valt er meer zonlicht in- en door de boom. Op die manier worden toekomstige klachten en mogelijke schade aan de omgeving van de boom voorkomen.

WANNEER BOMEN SNOEIEN?

We proberen zoveel mogelijk te snoeien wanneer de boom volledig in blad in staat, aangezien deze dan het beste hersteld van de snoeiwonden en daardoor de kans op aantasting kleiner is. In de praktijk betekent dat dus de late lente, zomer en vroege herfst. Een aantal boomsoorten, zoals esdoorn (Acer), berk (Betula), haagbeuk (Carpinus), notelaar (Juglans), mogen zelfs enkel in de zomer gesnoeid worden, omdat ze anders kunnen gaan “bloeden”. Ook de hoeveelheid bladmassa die verwijderd zal worden is daarbij een belangrijke factor, aangezien de boom voor zijn energie afhankelijk is van de bladeren. We zullen steeds per situatie beoordelen wat optimaal is. Indien er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie kan besloten worden toch per direct te snoeien, ondanks dat het wellicht voor de boom niet meest optimale snoeiperiode is.

Recycleer uw boom “afval”of laat het ons afvoeren

Vanzelfsprekend wordt, indien gewenst, het snoei “afval” netjes opgeruimd. U kunt ervoor kiezen de boom een plezier te doen door het snoeihout en blad te laten verhakselen onder de boom, waardoor de takken weer voedingsstoffen worden voor de boom. Indien dat niet mogelijk of wenselijk is kunnen we het afval natuurlijk ook afvoeren.  Naast onderhoudssnoei van volwassen bomen (in tuinen), zijn er  nog diverse andere vormen van snoei die we kunnen uitvoeren.

Begeleidingssnoei

Naast onderhoudssnoei wordt bij jonge bomen ook wel begeleidingssnoei worden toegepast, met name wanneer het om bomen gaat die niet vrij mogen uitgroeien, zoals laanbomen. In dat geval zullen bij de jonge bomen met enige regelmaat  probleemtakken en onderste takken worden gesnoeid, zodat een gewenste minimale takvrije stam / doorrijhoogte bereikt kan worden en de boom in zijn volgende levensfase slechts sporadisch onderhoudssnoei nodig zal hebben. Schade aan boom en omgeving (met name verkeersdeelnemers) wordt op die manier voorkomen.

Knotten van bomen

Uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor het op het correcte wijze laten knotten van uw bomen, dat dan wel weer uitstekend in de wintermaanden kan gedaan worden.

Fruit bomen snoeien

Fruitbomen vereisen een specifieke snoei aanpak die anders is dan snoei van niet-fruitbomen en ook per fruitsoort zijn er specifieke perioden waarin gesnoeid wordt. Zo kunnen appel en peer (pitvruchten) zowel in de winter als in de zomer worden gesnoeid, maar kers en pruim (steenvruchten) juist enkel in de zomer. Daarnaast zal de toegepaste snoei afhankelijk zijn van de leeftijd en onderhoudsstaat van de bomen.  Fruitbomen laten snoeien, lees dan hier verder.

Aanvullende maatregelen

Mocht blijken dat er nog aanvullende maatregelen dienen te worden genomen om risicovolle situaties te voorkomen (zoals takbreuk), dan kan bijvoorbeeld kroonverankering van takken plaats vinden. Bij “normale” snoei is dat zelden het geval overigens.