Wanneer u een prachtige boom in uw tuin heeft staan, wilt u er uiteraard verzekerd van zijn dat deze ook veilig is. Er kan namelijk schade ontstaan wanneer takken uitbreken of zelfs heel de boom door windworp zou omvallen. De enige manier om dit te voorkomen (en dat u aansprakelijk wordt gesteld voor de schade) is regelmatige boom inspectie door een professional. 

Vanuit de Belgische wet bent u verplicht uw boom te onderhouden als een “goede huisvader” *.  Dat betekent dat de bomen in uw tuin geen overlast mogen bezorgen en met name geen gevaar mogen zijn. U kunt daarom door ons een boomveiligheidscontrole laten uitvoeren. 

Wat is een boomveiligheidscontrole?

Tijdens een boomveiligheidscontrole wordt de boom door ons onderworpen aan een zogenaamde VTA (Visual Tree Assessment), waarmee risico’s op breuk en de stabiliteit van de boom worden onderzocht en waarbij onder meer gelet wordt op:

  • Algehele conditie (gezondheid) van de boom
  • Infecties, schimmels en schade door insecten
  • Zwakke punten op de stam en takken, zoals plakoksels, zichtbare holtes en topzware takken.

Hoe vaak moet een boomveiligheidscontrole worden gedaan?

Hoe vaak een inspectie gedaan dient te worden is met name afhankelijk van de leeftijd van de boom en de standplaats (en omgeving). Jonge bomen hebben gewoonlijk nog niet of nauwelijks controle nodig, waar veterane bomen juist regelmatig gecontroleerd dienen worden. Daarnaast is de standplaats relevant: staat uw boom op een plek die grenst aan openbaar domein (bijv. langs een weg), dan zal een controle sneller noodzakelijk zijn dan wanneer deze boom solitair achter op een gazon staat. Er is geen wettelijk minimum termijn voor het controleren van bomen, maar er wordt vaak een termijn van gemiddeld 3 jaar geadviseerd.

Advies en opvolging

Na de boomveiligheidscontrole ontvangt u een rapport van ons met de uitkomsten van de VTA. Mocht de boom niet in optimale conditie zijn en/of er worden potentiële risico’s geconstateerd, dan zullen we daarover advies uitbrengen zodat eventuele vervolg acties kunnen worden ondernomen. Dat kan bijvoorbeeld onderhoudssnoei of standplaats verbetering zijn. 

∗ De term goede huisvader zal in de volgende editie van het Burgerlijk Wetboek vervangen worden door “voorzichtig en redelijk persoon”.