Naast snoeien van “gewone” bomen, kunt bij ons ook terecht voor het laten snoeien van uw fruitbomen. Hoewel er zeker overeenkomsten zijn met de normale snoei is fruitboom snoei wel degelijk afwijkend en vraagt dus specialistische snoei. We gaan er overigens vanuit dat de boom geen “commerciële” productie fruitboom is, want daarbij is weer andere snoei toepasbaar. 

Welke fruit snoei en wanneer wij die toepassen is met name afhankelijk van de volgende factoren:

  • Welke soort fruitboom is het? En soms zelfs welk ras. Gaat het om een laagstam, halfstam of hoogstam boom?
  • In welke levensfase bevindt de fruit boom zich? Per levensfase zal namelijk verschillende snoei worden toegepast.
  • Wat is de huidige staat van de snoei? Goed onderhouden of juist verwaarloosd?
  • Wat is de algehele conditie van de boom? En indien die conditie minder goed is wat is dan de oorzaak? 
  • Is het leifruit?
  • Vanzelfsprekend uw specifieke wensen

Soort fruitboom

Fruitbomen kunnen worden verdeeld in 2 grote groepen, namelijk de pitvruchten en de steenvruchten.  Onder de pitvruchten vallen onder andere de appel (Malus) en de peer (Pyrus). In de categorie steenvruchten bevinden zich de kers, pruim en de perzik (Prunussen).  Vroeger was het vooral bij de boeren traditie om alle bomen te snoeien in de winter, omdat ze dan het meeste tijd hadden. Dat is echter niet altijd de meest optimale periode voor de boom.

Pitvrucht fruitbomen laten snoeien

We kunnen pitvruchten zowel in de winter als in de zomer snoeien, dat heeft zo zijn voor- en nadelen. De winter heeft in principe de voorkeur, aangezien de snoei dan makkelijker is en minder snoei “afval” betekent. Echter, wanneer in de winter te veel wordt gesnoeid, kan dat tot gevolg hebben dat de boom (als gevolg van de grote hoeveelheid licht die plotseling in de boom valt) veel nieuwe scheuten (waterloten) gaat aanmaken, hetgeen we liever niet wensen. Er wordt dus altijd gestreefd naar een optimum tussen groei en bloei. Dat kan dus bij sommige fruitbomen betekenen dat ze beter in de zomer gesnoeid worden. Bijkomend voordeel van zomer snoei is dat we beter kunnen zien hoe het licht in de boom valt en de takken die elkaar daarbij in de weg zitten kunnen verwijderen. 

Steenvrucht fruitbomen laten snoeien

Steenvruchten kunnen best gesnoeid worden in de zomer net na de oogst of in het voorjaar net voor het uitkomen van de bloesems, omdat deze fruitbomen gevoelig zijn voor loodglansschimmel. Vooral onder natte omstandigheden zal loodglansmiddel prunussen infecteren. 

Levensfase van de fruitboom

Wanneer het om een jonge fruitboom gaat zullen we vooral begeleiding snoei (vorm snoei) toepassen zodat er een stevig “geraamte” ontstaat, waaraan in een later stadium veel fruit aan kan gaan hangen. Zodra de boom volwassen is en veel vruchten kan dragen, zullen we vooral onderhoudssnoei toepassen. Dit zal voor “licht en lucht” in de boom zorgen, 2 belangrijke voorwaarden voor kwalitatief fruit. Bij oudere bomen kan eventueel een “verjongingssnoei” worden toegepast. 

Onderhoudsstaat van de fruitboom

Hoeveel en hoe er gesnoeid gaat worden hangt ook sterk samen met het eerdere onderhoud dat al gedaan is aan de boom. Indien een fruitboom altijd goed onderhouden is geweest zal er ook weinig werk aan zijn daar het juiste vervolg aan te geven. Is deze jarenlang verwaarloosd dan is er vaak sprake van achterstallig onderhoud. Het kan dan een oplossing zijn om de snoei werkzaamheden over meerdere jaren te spreiden.