Bomen kunnen last krijgen van ziektes of plagen, ofwel schimmels, bacteriën en insecten. Dat kan tot directe overlast of zelfs gevaar leiden voor mensen en/of kan op langere termijn de conditie van de boom verminderen. Maar de aanwezigheid van bepaalde schimmels of insecten kan ook juist ook een indicatie zijn van een reeds verzwakte boom (en mogelijk houtrot) als gevolg van bijvoorbeeld slechte bodem omstandigheden. Gelukkig zijn er voldoende oplossingen om overlast en schade te vermijden. 

Er zijn zodanig veel ziektes en plagen bij bomen dat wij ons hier beperken tot enkele veelvoorkomende plagen/ziekten alsmede de oplossingen we daarbij kunnen bieden.

Eikenprocessierups

Wat is eikenprocessierups?

De eikenprocessierups wordt na verpoppen een nachtvlinder en komt sinds de 20e eeuw in België voor. De naam heeft de rups te danken aan het feit dat ze in processie (achter elkaar) op zoek gaan naar voedsel in de boom.

Symptomen, overlast en schade van processierups

De eikenprocessierups is erg bekend vanwege de overlast die hij al enige tijd veroorzaakt. Reden van de overlast zijn de brandhaartjes van de eiken processie rups, die behoorlijk wat irritatie bij mens (en dier) kunnen veroorzaken bij aanraking en aan de luchtwegen. De microscopische haartjes zweven door de lucht en kunnen nog lange tijd (tot 6 jaar zelfs) overlast veroorzaken. De eikenprocessierups heeft een sterke voorkeur voor de zomereik, waar het leeft in de kenmerkende bolletjes spinsels. Voor de boom zelf is de rups meestal niet direct schadelijk, mits er niet teveel blad geconsumeerd wordt. Daarnaast staat zomereik bekend om zijn 2e groeiperiode, dus zal deze na de eerste vraat opnieuw uitlopen. Indien de processierups jaarlijks terugkeert naar dezelfde boom kan er wel conditievermindering voorkomen. De laatste jaren lijkt de eikenprocessierups iets minder overlast te veroorzaken, mogelijk door de vele bestrijding in de jaren ervoor.

Eikenprocessierups verwijderen

Vanwege de overlast voor mens en dier kunt u eikenprocessierups laten verwijderen door ons. Wij beschikken over speciale pakken en verwijderen de bolletjes van stam en takken. Op grotere schaal worden ze (met name door gemeenten) ook wel van takken gezogen en gebrand of bespoten met biologisch bestrijdingsmiddel. Er zijn daarnaast ook andere bestrijdingsmiddelen, zoals het ophangen van mezenkastjes, een natuurlijke vijand van de rups. Let op: ook andere rupsen (die geen overlast geven) leven in spinsels, hetgeen soms verwarrend kan zijn.

Bladluis

Wat is bladluis?

Er zijn verschillende soorten bladluizen in allerlei kleuren, die voor meer of mindere mate van overlast zorgen. Bepaalde bladluizen komen ook vaker voor op specifieke bomen, maar vooral bij lindes, esdoorns en beuken zorgen zij voor overlast. De bladluizen voeden zich met het energierijke sap van de boom (in het floëem).

Symptomen, overlast en schade van bladluizen

De aanwezigheid van luizen uit zich meestal door afstervend blad en een plakkerig goedje. De boom zelf zal meestal geen serieuze schade ondervinden van de bladluis, maar de boom wordt er niet direct mooier op. Daarnaast is vooral de plakkerige vloeistof die door de bladluizen wordt geproduceerd en voor overlast zorgt,  honingdauw genaamd. Op de honingdauw groeit dan weer de schimmel roetdauw. Gezamenlijk zorgen zij voor plakkerige, donkere plekken op alles wat zich onder de boom bevindt.

Bladluizen verwijderen

Bladluizen kunnen op diverse manieren verwijderd worden, bij voorkeur op een natuurlijke wijze uiteraard.

  • Larven van lieveheersbeestjes uitzetten: deze zijn verkrijgbaar bij tuincentra en zeer effectief. Zowel de jonge larven als de later volwassen beestjes verorberen vele bladluizen per dag.
  • Brandnetelgier: je kan het kopen maar ook zelf brandnetelgier maken is mogelijk.
  • Bespuiten met bestrijdingsmiddel

Essentaksterfte

Wat is essentaksterfte?

Essentaksterfte is een toenemend probleem van deze karakteristieke boom. Het wordt veroorzaakt door een uit Azië afkomstige schimmel. Deze schimmel tast zowel jonge als oude bomen aan. De schimmel tast de sapstroom van de boom aan, waardoor takken afsterven. Overigens zijn niet alle essen gevoelig voor deze schimmel, het is met name een probleem bij de (veelvoorkomende) gewone es (Fraxinus excelsior).

Symptomen, overlast en schade van essentaksterfte

Wanneer een es is geïnfecteerd door de schimmel zul je dit kunnen zien aan de bladeren en meer kenmerkend, langgerekte bruine plekken op de afgestorven twijgen. De boom gaat niet altijd dood aan essentaksterfte; met name oudere bomen kunnen zich (gedeeltelijk) herstellen. Jongere bomen en hakhout bomen hebben minder kans op herstel. De takken die afsterven van volwassen en oudere bomen vormen uiteraard gevaar vanwege mogelijke takbreuk, waardoor er schade kan ontstaan.

Essentaksterfte voorkomen en oplossingen

Essentaksterfte kan niet echt worden voorkomen. Wel kan men bij aanplant al besluiten om niet enkel de gewone es aan te planten, maar ook andere essen soorten die minder gevoelig zijn. Wel kunnen we een aantal zaken ondernemen indien infectie wordt geconstateerd, zoals het snoeien van geïnfecteerde takken en bladafval verwijderen; of dat helpt is niet zeker, maar het neemt wel het gevaar van vallende takken weg.